Prace przy sięgaczach drogowych

Z radościom informujemy, że zakończyliśmy prace związane z ułożeniem kostki brukowej w sięgaczu drogowym nr 3.
Już wkrótce rozpoczniemy budowę nawierzchni kolejno w sięgaczu drogowym nr 1 i 2.

Ostatnie aktualności