Bolesławice IV trwa budowa infrastruktury technicznej

Szanowni Klienci,

informujemy, że na Osiedlu Bolesławice IV trwa budowa infrastruktury technicznej związanej z uzbrojeniem technicznym planowanego osiedla mieszkaniowego, w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie budowy ww. sieci było celowo opóźnione z uwagi na prace projektowe, które zostały przedłużone w związku z weryfikacją przez właścicieli nieruchomości zaprojektowanych przyłączy do poszczególnych działek.

Po zakończeniu budowy przedmiotowych sieci będziemy sukcesywnie utwardzać drogi wewnętrzne. Końcowy termin wykonania podbudowy pod kostkę betonową, może również ulec zmianie, z uwagi na docierające do naszej Firmy sugestie i prośby Inwestorów, którzy aktualnie rozpoczęli swoje budowy, żeby jak najdłużej zachować istniejący utwardzony dojazd do Osiedla.  

Będziemy na bieżąco przekazywać kolejne informacje.

Ostatnie aktualności