Projekt Niestkowo

Informujemy, że rozpoczęliśmy budowę drogi dojazdowej do osiedla (tymczasowej z kruszywa). Zleciliśmy również wykonanie matrycy do celów projektowych i opinii geotechnicznej (badania gruntu).

Ostatnie aktualności