Budowa sieci energetycznej na Osiedlu Strzelinko III.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem budowy infrastruktury technicznej na Osiedlu Strzelinko III, z początkiem lutego rozpoczęły się roboty budowlane polegające na budowie sieci energetycznej zasilającej poszczególne nieruchomości wraz

z budową linii kablowej oświetleniowej.

Termin zakończenia budowy przedmiotowej infrastruktury energetycznej planowany jest do dnia 28.02.2019 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Kolejnym etapem prac będzie montaż elementów oświetlenia drogowego – fundamentów prefabrykowanych i słupów oświetleniowych,

o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Ostatnie aktualności