BYDLINO: Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

Informujemy, że w zakładce "dokumentacja" dostępna jest do wglądu dokumentacja dotycząca działek z kompleksu Bydlino III: wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Ostatnie aktualności