MACHOWINO II - Nowe numery działek

W dniu 28 lutego 2013r otrzymaliśmy postanowienie podziałowe dla działek w Machowinie kompleks nr 2. Tym samym zostały nadane numery poszczegołnym działkom.

Ostatnie aktualności