MACHOWINO II: Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy

Dnia 07 stycznia 2013r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działek w Machowinie kompleks II, która umożliwia m.in  podział działki 52/6 na 10 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne wraz z wydzieleniem wewnętrznej drogi dojazdowej.

Jednocześnie informujemy, że przystąpiliśmy już do procedury podziałowej, którą planujemy zakończyć w połowie lutego 2013r..

Decyzja o warunkach zabudowy do wglądu w dziale "Dokumentacja".

Ostatnie aktualności