NIESTKOWO I

Uprzejmie informujemy, że wykonaliśmy utwardzenie z kruszywa gminnych dróg dojazdowych do naszego osiedla, a także rozpoczęliśmy budowę dróg wewnętrznych.

Ostatnie aktualności