Zakończenie budowy drogi gminnej w Redzikowie

Szanowni Klienci !

 

Z radością informujemy, że od dnia 18 listopada 2019 roku oficjalnie możemy korzystać z nowo przebudowanej drogi gminnej w Redzikowie !

Przebudowa polegała na wykonaniu I Etapu trwałego utwardzenia, poprzez ułożenie płyt drogowych typu POZBET. Etap II utwardzenia w tożsamej technologii, zgodnie z zawartą umową inwestycyjną pomiędzy naszą Spółką a Gminą Słupsk – przewidziany jest w IV kwartale 2020 roku.

Ostatnie aktualności