Polityka prywatności RODO
Unison nieruchomości

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYPoniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych w związku z realizacją naszych usług i produktów.
1. Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

UNISON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 4/1
76-200 Słupsk

KRS 0000961576
NIP 8393228499
REGON 521534190


2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@unison.nieruchomosci.pl


3. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży naszych produktów/usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, PESEL, dane do wystawiania dokumentów sprzedażowych i realizacji płatności w szczególności numer rachunku bankowego.


4. Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jako administrator Twoich danych nie przetwarzamy danych w inny sposób.


5. Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom: firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting; doradcom prawnym, biurom rachunkowym, brokerom finansowo – kredytowym, brokerom w obrocie nieruchomościami.


6. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane przekazywane są do kraju trzeciego z uwagi na korzystanie z narządzi Google Inc. oraz Microsoft Inc w celach archiwizacyjnych. Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield), zaakceptowane zostały regulaminy Microsoft Inc oraz Google Inc zawierające DPA.


7. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem Twoje dane będą przez nas przetwarzane odpowiednio do czasu przekazania produktu lub realizacji usługi. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.


8. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych produktów/usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji sprzedaży naszych produktów/usług. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową sprzedaży. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi.


9. Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na uch przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


10. Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca świadczenia oferowanych przez nas produktów/usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.


Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przekazać dane informacyjne odnośnie rozliczeń finansowych, postępu realizacji prac.


Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.


Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za sprzedane produkty/wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.


Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym.KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Wiadomości e-mail oraz wszelkie ich załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem wobec osób do tego nieuprawnionych. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail i nie jest ona przeznaczona dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail omyłkowo, proszę o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest UNISON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. , z siedzibą: ul. Szarych Szeregów 4/1, 76-200 Słupsk

Kontakt możliwy jest:

  • w biurze,
  • poprzez korespondencję elektroniczną: info@unison.nieruchomosci.pl,
  • formularz kontaktowy,
  • listownie – na adres siedziby firmy.

2. STRONA INTERNETOWA

Korzystanie ze strony internetowej związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii.

2.1 Pliki Cookies
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Zapewniają one poprawne działanie serwisu: rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, pozwalają na tworzenie anonimowych statystyk.

2.2 Akceptacja plików Cookies
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

2.3 Pobierane informacje
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej.

2.4 Informacje w formularzach
UNISON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Są one wykorzystywane w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego. Możemy zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia np. oznaczenie czasu, adres IP.

3. PRAWO DO ZAPOMNIENIA

Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać Twoich danych bez Twojej zgody albo po jej ustaniu. Jeśli nie chcesz by Twoje dane nadal były przetwarzane, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również przeniesienia.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony internetowej mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, takich jak: dostawcy usług IT czy agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

UNISON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. na bieżąco weryfikuje i aktualizuję politykę prywatności.

KLAUZULA POUFNOŚCI


1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

  • W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji oraz wykonania usług, zgodnych z profilem naszej działalności, ewentualnego rozpatrywania reklamacji itp. Podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - dane są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  • W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, Podstawa prawna przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO - przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora ze spoczywających na nim obowiązków określonych przepisami prawa oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, właścicielom UNISON NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w postaci monitoringu wybranych pomieszczeń obiektu. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora ( zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie ośrodka bezpieczeństwa). Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 3 miesiącach od rejestracji.
  • W celach marketingu bezpośredniego, w ramach którego będziemy Państwa informować o naszych usługach produktach i / lub wysyłać tworzony przez nas newsletter. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora lub udzielona przez Państwa zgoda (zapisanie się na newsletter)

Chcesz kupić uzbrojoną działkę budowlaną?

Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?

Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!

Wiadomość wysłana

Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta

Błąd walidacji

Wszystkie pola formularza są wymagane!